0

تنظیمات قالب

mountaineering-techniques-product

لوازم فنی کوهنوردی و سنگنوردی

لوازم فنی

لوازم فنی صخره نوردی و کوهنوردی از جمله کرامپون و کلنگ ،‌ابزار صعود و فرود ، زنجیر کفش ، کارابین ، انواع طناب و ... که ابزار مهم این رشته ها محسوب میشوند را در فروشگاه ما تهیه کنید