0
0

تنظیمات قالب

اسلینگ 30 سانتی ترانگو Trango قیمت : 500,000 ﷼
اسلینگ 17 سانتی ترانگو Trango قیمت : 730,000 ﷼
اسلینگ 80 سانتیمتری بئال مدل FLAT عرض 18mm قیمت : 1,150,000 ﷼ قیمت برای شما: 977,500 ﷼
اسلینگ 120 سانتیمتری بئال مدل TUBULAR عرض 16mm قیمت : 1,950,000 ﷼ قیمت برای شما: 1,657,500 ﷼
اسلینگ 22 سانتی ترانگو Trango قیمت : 830,000 ﷼
اسلینگ سنگنوردی 60 سانتی پتزل مدل Anneau قیمت : 1,500,000 ﷼ قیمت برای شما: 1,275,000 ﷼
پله رکاب سنگنوردی پتزل petzl مدل gradlstep قیمت : 10,880,000 ﷼ قیمت برای شما: 9,248,000 ﷼
اسلینگ طنابی داینالوپ بئال Beal Dynaloop 120cm قیمت : 3,582,000 ﷼ قیمت برای شما: 3,044,700 ﷼