0

تنظیمات قالب

ict

آی سی تی

ict تولید کننده ابزار و لوازم کوهنوردی ، یخ نوردی ، درای تولینگ ، سنگ نوردی ، دیواره نوردی و ... با نام آی سی تی می باشد . از جمله ابزار تولید این شرکت می توان به انواع کلنگ و تبر کوهنوردی ، کفشهای یخنوردی و درای تولینگ و سنگنوردی ، ابزار صعودهای دیواره ای ، تیغه و انواع کرامپون ، انواع گیره های سنگنوردی و گیره های درایتولینگ و ... اشاره نمود .